User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

> e-Δείκτης Αειφόρου Σχολείου Π4: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας

  • Στη φόρμα Π4 οι εκπαιδευτικοί του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας καταχωρούν τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μετά την αποστολή αίτησης έγκρισής τους στο Σχολικό Σύμβουλο, ώστε να αναρτώνται έγκαιρα στη Σχολική Ιστοσελίδα.

  • Για να διευκολυνθούν οι εκπ/κοί στη συμπλήρωση της φόρμας μπορούν να κάνουν επιλογή κειμένου/αντιγραφή και επικόλληση από το έγγραφο word με την αίτηση έγκρισης προς το σχολικό σύμβουλο απευθείας σε αυτή τη φόρμα.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγών στοιχείων της εκπαιδευτικής επίσκεψης (π.χ. ημερομηνία, τμήμα, συνοδοί κ.λπ.), ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός αποστέλλει email στην administrator Πάσχου Κων/να: pimou67@gmail.com με ΘΕΜΑ: "Π4_ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εκπ/κής Επίσκεψης-Προορισμός-Αρχική ημερομηνία-Επίθετο εκπ/κού που καταχώρησε τα στοιχεία"

2017-2018

2017-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 2017-2018: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • 25-10-2017, Τετάρτη, 8:30-12:30: Διδακτική Επίσκεψη των τμημάτων Γ' Υπηρεσιών και Β' Δομικών Έργων στο κτίριο της Βουλής με σκοπό: α) τη γνωριμία την ιστορία και την αρχιτεκτονική του κτιρίου της Βουλής και β) παρακολούθηση του προγράμματος: "Το προσωπικό είναι πολιτικό-Συζητώντας για το φεμινισμό". Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Βαλωμένου, Παυλίδου & Κολοκοτρώνη.

  • 19-10-2017, Πέμπτη, 10:45-13:45: Διδακτική Επίσκεψη των τμημάτων Γ' Γραφιστών και Β' Δομικών Έργων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την ενημέρωση για την επιρροή του Ευρωπαϊκού Νεοκλασικισμού σε αρχιτεκτονικά κτίσματα της Αθήνας και παρουσίαση του προγράμματος: "Αθηναϊκή Τριλογία". Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Γαΐτης, Μπαζίνα & Παυλίδου.