Οι Εγγραφές των μαθητών που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση και έχουν κατανεμηθεί από την πρώτη περίοδο εγγραφών, θα πραγματοποιούνται στο σχολείο από 25 έως 29/6 Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

"Σκέψου Πριν με Πετάξεις"

>e-Δείκτης Ο2. Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση - Μετατροπή

  • Στη φόρμα Ο2 οι εκπαιδευτικοί/μαθητές/συνεργάτες του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας μπορούν να καταχωρούν το είδος και την ποσότητα υλικών που ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ για ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση/μετατροπή (χημική επεξεργασία), ώστε να αναρτώνται έγκαιρα στη Σχολική Ιστοσελίδα. Στο τέλος του σχολικού έτους ο δείκτης υπολογίζεται με τις ποσότητες (βάρος, όγκος, τεμάχια, κ.λπ.) ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.

  • Σε περίπτωση λάθους εγγραφής, η/ο υπεύθυνος για την καταχώρηση εκπαιδευτικός/μαθητής/συνεργάτης ανακύκλωσης αποστέλλει email στην administrator Πάσχου Κων/να: pimou67@gmail.com με Θέμα: "Ο2-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ-Επίθετο Υπεύθυνου που καταχώρησε τα στοιχεία (Εκπ/κού/Μαθητή/Συνεργάτη)".

>e-Δείκτης Κ6,8,9,10-Ο1,3: ΔΡΑΣΕΙΣ του σχολείου μας

  • Στη φόρμα Κ6,8,9,10-Ο1,3 οι εκπαιδευτικοί του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας μπορούν να καταχωρούν τις ΔΡΑΣΕΙΣ που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του σχολείου μας με τη συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών και ωφελούμενους τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας και της κοινωνίας, ώστε να αναρτώνται έγκαιρα στη Σχολική Ιστοσελίδα.

Διαφορά ΔΡΑΣΕΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί από την αρχή της χρονιάς, γίνονται συστηματικά (π.χ. ανά εβδομάδα) και έχουν εγκριθεί από τη ΔΔΕ Α' Αθήνας ή τους Συνεργαζόμενους φορείς.

Οι Δράσεις είναι γεγονότα που μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από πρωτοβουλία μαθητών/τριών, εκπ/κών, εξωτερικών συνεργατών του σχολείου μας κ.λπ. ή στο πλαίσιο εορτασμού παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ημέρα του παιδιού κ.λπ.

  • Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγών στοιχείων των ΔΡΑΣΕΩΝ η/ο υπεύθυνος για τη ΔΡΑΣΗ εκπαιδευτικός αποστέλλει email στην administrator Πάσχου Κων/να: pimou67@gmail.com με Θέμα: "K6,8,9,10-Ο1,3-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΡΑΣΗΣ-Επίθετο Υπεύθυνου Εκπ/κού που καταχώρησε τα στοιχεία"

2016-2017

2016-2017